BUITEN KOMT BINNEN, ARCHEOLOGIE

Borculo, Buiten komt Binnen
24 augustus 2018 tot en met 28 oktober 2018

De geschiedenis van Borculo staat centraal bij de munten en bijzondere archeologische vondsten van Collin Ernst en Robert Klaverstijn. Langs oude en nieuwe wegen vonden zij  o.a. middeleeuwse voorwerpen die hun eigen verhaal over Borculo vertellen.


Degenhanger 17de eeuw

 

Vrijwilligers in de Archeologie
Het zoeken naar oudheden werd vanaf het begin van de 19e eeuw populair. En in 1818 leidde dat tot de aanstelling van de eerste hoogleraar Archeologie ter wereld: C.J.C. Reuvens in Leiden.

Niet alleen bij academici was de oudheid populair. In de loop van de 20e eeuw groeide het aantal amateurarcheologen sterk, vooral in Oost- en Zuid-Nederland. Deze amateurarcheologen waren vaak verbonden met historische en heemkundige verenigingen in hun eigen regio.
Pas na de Tweede Wereldoorlog, werden de oudheidkundige bodemonderzoeken meer aangepakt en ontstond in 1951 de eerste grote vereniging: de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland (AWWN). Deze was eerst vooral actief in West-Nederland.

Toen in Oost-Nederland de vereniging sterk groeide, werd in 1964 een landelijke vereniging opgericht: de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
In 2011 is de naam van de vereniging veranderd naar de Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie, om de veranderde rol van de vereniging weer te geven.
De leden zijn actief als gravers maar ook bij het vergroten van de kennis over het archeologisch erfgoed, het bevorderen van betrokkenheid van de omgeving en de bescherming van en belangenbehartiging voor het bodemarchief.

In samenwerking met de historische verenigingen en professionele archeologen hebben de vrijwilligers een belangrijke rol bij het behouden van het bodemarchief en het onderzoeken van de lokale geschiedenis.